AWZI Leiden Noord en Zuid-West

In 2012 heeft Lek/Habo de opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland gekregen voor het plaatsen van een tweetal WKK’s bij de rioolwater zuiveringen in Leiden Noord en Leiden Zuid-West. Voor beide locaties is er gekozen voor het plaatsen van een gasmotor van het fabrikaat MAN. De motoren leveren ieder een vermogen van ruim 180 kW elektrisch en gebruiken biogas als brandstof. De warmte wordt benut voor het verwarmen van het slib maar ook voor het verwarmen van de gebouwen op het terrein. Bij de installatie op Leiden Zuid-West is er zelfs een mogelijkheid de warmte te gebruiken voor de verwarming van het naastgelegen zwembad.

Het gas, afkomstig van de gisting en verzameld in de gashouder, wordt door een ventilator naar de WKK installatie gezogen. Hier wordt het gas eerst ontvochtigd en ontdaan van silloxanen en waterstofsulfide. De installatie op Leiden Noord hebben we geïnstalleerd in het gebouw in de voormalige zandcontaineropstelruimte. De installatie voor Leiden Zuid-West is buiten opgesteld in een zelf geproduceerde, geluidgeïsoleerde container.

Vragen of interesse?
Neem gerust contact met ons op!
Tel: 0172 - 619342
info@lekhabo.nl