Missie en Visie

Lek/Habo is een (West-) Europese leverancier van duurzame energiesystemen en streeft naar een optimaal energiemanagement bij haar klanten, met behulp van een maatwerkoplossing binnen de energie- en installatietechniek.

Energie wordt schaarser en dus duurder. Daardoor is er behoefte aan innovatiever en efficiënter energiebeheer. Het slimmer omgaan met energie en het besparen van fossiele brandstoffen is een wereldwijd thema dat een steeds belangrijker onderdeel zal vormen in de samenleving en daarmee ook in de bedrijfsvoering van de klant.