Aanleg warmtenet Schoterhoek II Nieuwveen

Schoterhoek II

De gemeente Nieuwkoop ontwikkelt in Nieuwveen een uitbreiding van het bedrijventerrein Schoterhoek. Schoterhoek II wordt een duurzaam bedrijventerrein, dit betekent dat er geen gasnetwerk aangelegd wordt maar een warmtenet, dat wordt gevoed met warmte uit het effluentwater van de rioolwaterzuivering.

Lek/Habo realiseert in opdracht van de gemeente de warmtecentrale, het technisch hart tussen de RWZI, WKO-installatie en de afnemers op het bedrijventerrein. 

De verwachting is dat eind 2020 het warmtenet operationeel is. Bedrijven met restwarmte kunnen deze restwarmte ook leveren aan het warmtenetwerk. Een mogelijke uitbreiding van het netwerk naar De Verwondering en naar een deel van de bestaande woningen in Nieuwveen is in onderzoek.

Vrijdag 11 september heeft de onthulling van het bouwbord met betrekking tot de aanleg van het warmtenet op bedrijventerrein Schoterhoek II plaatsgevonden. In bijgaand filmpje een korte weergave van zowel de onthulling als de werking van de installatie.

 

Nieuws