Bavaria

Lek/Habo heeft bij bierbrouwer Bavaria in Lieshout twee warmte-/krachtinstallaties (HPC 400 G, Guascor SFGLD 240) geïnstalleerd. Het bijzondere aan het project is de brandstof, welke indirect uit het bierproces wordt onttrokken.

Al het afvalwater zoals spoelwater van flessen, leidingen en restanten bier wordt in een zogenaamde anaërobe reactor gezuiverd door bacteriën die vervolgens methaan uitscheiden. Methaan in voldoende mate is een geschikte brandstof voor gasmotoren. Door nuttig gebruik te maken van de op voorhanden zijnde alternatieve brandstoffen komt het project Bavaria in aanmerking voor groene stroom certificatie. De stroom die geproduceerd wordt is voldoende voor circa 1.200 huishoudens.

Bavaria heeft voor Lek/Habo als leverancier gekozen vanwege de jarenlange ervaring in warmte-/krachttechniek en alternatieve brandstoffen in het bijzonder. Ook de technische inbreng in het onderzoeksproces ter optimalisatie van de efficiëntie heeft de keuze op Lek/Habo doen laten vallen. Zo wordt naast productie van groene stroom de warmte naar de mouterij gevoerd en kan de warmte-/krachtinstallatie in noodsituaties de energiecentrale van Bavaria van startenergie voorzien. Het geheel wordt aangestuurd door het door Lek/Habo ontwikkelde besturingssysteem TCS.

Vragen of interesse?
Neem gerust contact met ons op!
Tel: 0172 - 619342
info@lekhabo.nl