NUON stadsverwarming voor Culemborg

Ook NUON kiest voor de Lek/Habo Groep

De Lek/Habo Groep heeft in 2010, in opdracht van NUON warmte warmte/kracht centrale (WKC) Culemborg gebouwd. Deze WKC levert de warmte aan circa 1000 woningen en een aantal utiliteitgebouwen. De opgewekte elektriciteit wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. De WKC is in een architectonisch gebouw, in het centrum gebied Parijsch in Culemborg geïnstalleerd.

WKC Culemburg

De warmte wordt opgewekt door twee warmte/kracht-installaties (WKK) en een verwarmingsketel. De WKK’s type, Habo/Cummins QSK60 leveren elk 1600 kW thermisch en 1400 kW elektrisch. De extra benodigde warmte, met name in de winter, wordt opgewekt door een Crone ketel met Dreizler brander.

De gegarandeerde warmtelevering wordt middels een pompstation met transportpompen naar de warmteafnemers gedistribueerd voor ruimteverwarming en tapwater.  De complete regeltechniek wordt door een Siemens GBS voorzien. Met name de inzet van WKK- en ketelvermogen is afhankelijk van diverse factoren. Een warmteopslagtank zorgt ervoor dat de WKK overdag, tijdens plateau-uren kan draaien en elektriciteit teruglevert aan het net. De opgewekte warmte wordt gebruikt voor de stadsverwarming of opgeslagen in de warmteopslagtank. Tijdens daluren wordt de warmtebuffer geleegd.

De technische installatie is compleet door Lek/Habo ontworpen en wordt turnkey geïnstalleerd door Lek/Habo. Lek/Habo heeft veel ervaring met stadsverwarmingprojecten. Ook voor andere opdrachtgevers zoals Eneco New Energy heeft Lek/Habo al diverse WKC’s met succes ondertussen gebouwd.

De knowhow van alle disciplines WKK, verwarming, elektrotechniek en regeltechniek ligt slechts bij een partij tijdens ontwerp, bouw, inbedrijfstelling en service/onderhoud. Een betrouwbare partij met jarenlange ervaring, deskundigheid op gebied van WKC’s.

    

Vragen of interesse?
Neem gerust contact met ons op!
Tel: 0172 - 619342
info@lekhabo.nl