Eneco Energie stadsverwarming voor VINEX locatie Wateringse Veld.

In 2006 hebben we project warmte/krachtcentrale (WKC) Wateringse Veld opgeleverd aan Eneco Energie. De WKC, in een Europese aanbesteding gegund aan Lek/Habo-Groep, is al volledig inbedrijf sinds het najaar 2005.

De WKC met een capaciteit van 21 MWth, bestaat uit WKK en ketel productievermogen. Twee WKK’s, HABO/Jenbacher JMS420 leveren elk warmte (1.6 MWth) en elektriciteit (1.3 MWe). Daarnaast zorgen vier ketels, Viesmann met Dreizler branders, voor de additionele warmte (6 MWth per ketel). De warmte wordt middels een pompstation met Johnson transportpompen naar de woonwijk gedistribueerd.

De complete regeltechniek wordt door een Priva GBS voorzien. Met name de inzet van WKK- en ketelvermogen is afhankelijk van diverse factoren. Een warmteopslagtank zorgt ervoor dat de WKK’s overdag, tijdens plateau-uren kunnen draaien en elektriciteit terugleveren aan het net. De opgewekte warmte wordt gebruikt voor de stadsverwarming of opgeslagen in de warmteopslagtank. Tijdens daluren wordt de warmtebuffer geleegd en nemen de ketels de warmteproductie voor hun rekening. De warmteopslagtank biedt tevens mogelijkheden om, onafhankelijk van de warmtevraag uit de woonwijk, de WKK’s in te zetten op de stroombeurs (APX, OTC).

De technische installatie is compleet turnkey ontworpen en geïnstalleerd door Lek/Habo-Groep in een architectonisch vormgegeven gebouw. Naast de nieuwbouw neemt Lek/Habo-Groep vijtien jaar lang de volledige verantwoording (instandhouding) voor de WKC voor zijn rekening. Onderhoud, service en beheer, al deze aspecten zijn voor rekening van Lek/habo Groep. Een mooi project waarin we laten zien, dat naast de glastuinbouw, ook in andere sectoren het voordeel van een totaalleverancier absoluut meerwaarde biedt.

 

Vragen of interesse?
Neem gerust contact met ons op!
Tel: 0172 - 619342
info@lekhabo.nl