Afval Energie Bedrijf (AEB)

Bij AEB, in Amsterdam-West is de eerste HR afval verwerkings installatie (AVI) in de wereld gebouwd. De capaciteit van de AVI bedroeg ca. 800.000 ton afval per jaar, dat werd verwerkt in vier ovens.

Met de uitbreiding van twee extra ovens bedraagt de totale verwerking capaciteit ca. 1.300.000 ton afval per jaar. Hiermee is de AVI in Amsterdam de grootste ter wereld. Eigenaar van de AVI is het Afval Energie Bedrijf van de gemeente Amsterdam.

Op een naast gelegen terrein is er door DWR een nieuwe Rioolwater Zuivering Installatie (RWZI) gebouwd.  Op de deze nieuwe RWZI wordt doormiddel van een vergisting installatie uit rioolwater biogas geproduceerd. Het geproduceerde biogas neemt AEB van DWR af als brandstof voor de nieuwe Lek/Habo biogas installatie.

  

Alvorens het biogas gebruikt kan worden als brandstof, wordt deze gereinigd in een biogasreiniger. In deze reiniger worden stapsgewijs de verontreinigde stoffen gefilterd, waarna het biogas uiteindelijk geschikt is om als brandstof voor de biogasmotoren te dienen. Uniek en nieuw in de wereld is de toepassing van een GtS TCR unit voor reiniging van siloxanen uit het biogas, die ernstige motorschade kunnen veroorzaken. De vier Habo/Jenbacher JMS 320 biogasmotoren produceren warmte en elektriciteit. De warmte wordt gebruikt voor stadsverwarming en de elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net. De uitlaat rookgassen van de biogasmotoren worden toegevoerd aan de bestaande AVI ovens, waardoor ook bij de bestaande ovens het rendement wordt verhoogd.

Lek/Habo is -als turnkey leverancier-, hoofdaannemer voor de complete biogas installatie. Het totale ontwerp, installatie en inbedrijfstelling wordt in samenwerking met een aantal partijen gerealiseerd. Met name het specialisme voor de biogasreiniging vraagt specifieke deskundigheid die Lek/Habo in samenwerking met Gastreatment Services (GtS) uitvoert.

Vragen of interesse?
Neem gerust contact met ons op!
Tel: 0172 - 619342
info@lekhabo.nl

Groengas installatie Schooteroog

In de groengas installatie wordt stortgas van de stortplaats Schooteroog en biogas van RWZI Waarderpolder en gereinigd en opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit, waardoor het in het reguliere aardgasnet gevoed kan worden. Ook kan hier Liquified BioGas (LBG) gegenereerd worden... Lees verder...