Groengasinstallatie Schoteroog in Haarlem

Op 18 november 2012 is de nieuwe groengas installatie Schoteroog in Haarlem inbedrijf genomen. Het gas komt van stortplaats Schoteroog en Rioolwaterzuivering (RWZI) Waarderpolder.

Het stortgas (methaangas) komt vrij door afbraakprocessen in het afval in de stortberg. Het ontrokken gas werd tot voor kort afgefakkeld, maar wordt nu gereinigd in de groengasinstallatie. Op de RWZI wordt het rioolwater gereinigd voor particulieren en bedrijven. Het gezuiverde water wordt geloosd op het oppervlakte water. Het slib, restproduct, wordt vergist in een slibvergister waardoor biogas vrijkomt.

In de groengasinstallatie wordt het stortgas en biogas gereinigd en opgewaardeerd tot groengas van aardgaskwaliteit. Daardoor mag het groengas worden ingevoed op het reguliere aardgasnet.

Lek/Habo heeft twee geluidsisolerende containers en de gehele koel-installatie gebouwd en geïnstalleerd voor GtS. Met behulp van de geavanceerde Lek/Habo koel-installatie wordt het stort- en biogas in stappen gekoeld van +25 graden Celsius naar min 92 graden Celsius. Middels deze vooruitstrevende technologie is naast reiniging en opwaardering mogelijk om, naast het vloeibare CO2, ook het groen gas in vloeibare vorm (LBG =Liquified BioGas) te genereren.

Voor meer informatie neem contact op met Habo en zie ook www.groengasschoteroog.nl.

Afval Energie Bedrijf in Amsterdam (AEB)

Bij de grootste afvalverwerker ter wereld heeft Lek/Habo een complete biogasinstallatie geïnstalleerd met biogasreiniging (TCR), waarmee duurzame energie wordt opgewekt en tegelijkertijd het rendement van de centrale wordt verhoogd... Lees verder...