Geogas WKK Ammerlaan

Uniek in Nederland!

Onlangs is de geogas WKK bij Ammerlaan Hydro inbedrijf genomen.

Ammerlaan, een handelskwekerij in tropische groene planten, produceert haar planten CO2 neutraal dankzij een eigen aardwarmtebron. Met de aardwarmte-installatie verwarmt Ammerlaan zijn tuinbouwbedrijf en levert overtollige warmte aan onder andere een nabijgelegen zwembad en scholencomplex.

Bij het oppompen van de aardwarmte komt olie en methaangas mee naar de aardoppervlakte. Om het methaangas, circa 155 m³/h, efficiënt te benutten, heeft Lekhabo een warmte/kracht-installatie, type Jenbacher JMS312-635 kWe geleverd en turnkey geïnstalleerd. De WKK is opgesteld in een geluidgedempte geluidskast en elektrisch/hydraulisch gekoppeld aan de bestaande installatie van Ammerlaan.

De WKK, specifiek voor geogas, levert de opgewekte elektriciteit terug aan het openbare net. De geproduceerde warmte wordt efficiënt ingezet voor verwarming van het glastuinbouwbedrijf.

 

Een Lek/Habo innovatie met een duurzaam karakter.

Porta Nova Semi-gesloten kas

Lek/Habo kreeg van Kwekerij Porta Nova BV in Waddinxveen de opdracht voor het ontwerpen, leveren en installeren van een OPAC systeem in Porta Nova 1 en het aanpassen en uitbreiden van bestaande installaties in de technische ruimte ten behoeve van het OPAC systeem, als onderdeel van de kas als energiebron. Lees verder...

Marjoland

De vooruitstrevende familie Van den Nouweland, Joop, Mariola en hun zoons Johan en Daniël bouwen 'Marjoland 4'. Op de grens van Waddinxveen - Zevenhuizen - Moerkapelle verrijst 6,8 ha nieuwe kas. Lees verder...