Marjoland bouwt weer nieuw!

De vooruitstrevende familie Van den Nouweland, Joop, Mariola en hun zoons Johan en Daniël bouwen 'Marjoland 4'. Op de grens van Waddinxveen - Zevenhuizen - Moerkapelle verrijst 6,8 ha nieuwe kas. In totaal runnen zij dan circa 20 ha.

Hoewel niet elke ondernemer op dit moment zo'n project zou bouwen zien zij wel nu voordelen, je kunt bijvoorbeeld goedkoper inkopen. Tevens komt de grond van de buurman maar een keer te koop en past de nieuwbouw binnen hun strategische lange termijn visie.

Lek/Habo levert en installeert hier:

  • WKK 3 MW met rookgasreiniging
  • Koelcellen
  • Complete verwarmingsinstallatie
  • Verticale buffertank, 6600 m³
  • Complete elektrische installatie
  • Teeltsysteem
  • Overdruk ventilatie, c.q. ultra laag temperatuur verwarmingssysteem, bestaande uit 58 voor dit project specifieke luchtbehandelings- kasten met een uniek slurven luchtverdelingssysteem.

Aan de hand van ervaringen vanuit de markt heeft Van den Nouweland samen met onze energiedeskundigen dit concept op basis van overdruk ontwikkeld. Het bijzondere aan dit nieuwe concept is dat op een betaalbare manier een goed klimaat en een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd kunnen worden.

Middels het systeem kan er meer energie uit de rookgassen gewonnen worden en kan, afhankelijk van het type WKK 8 a 10% extra benutting van de warmte output ten opzichte van buisverwarming gerealiseerd worden. Zo kan het rendement van de WKK met 4 tot 8% verbeterd worden.

Geogas WKK Ammerlaan

Uniek in Nederland! Bij het oppompen van aardwarmte komt olie en methaangas mee naar de oppervlakte. Om het methaangas te benutten heeft Lek/Habo een warmte-/kracht installatie geïnstalleerd van 635 kWe, die elektriciteit teruglevert aan het openbare net en de warmte benut voor het bedrijf... Lees verder...

Porta Nova Semi-gesloten kas

Lek/Habo kreeg van Kwekerij Porta Nova BV in Waddinxveen de opdracht voor het ontwerpen, leveren en installeren van een OPAC systeem in Porta Nova 1 en het aanpassen en uitbreiden van bestaande installaties in de technische ruimte ten behoeve van het OPAC systeem, als onderdeel van de kas als energiebron. Lees verder...