RWZI Utrecht

Eind 2011 heeft Lek/Habo een WKK project inbedrijf gesteld bij de rioolwaterzuivering te Utrecht. Op deze zuivering wordt het geproduceerde biogas al omgezet in elektriciteit en warmte door twee bestaande gasmotoren.
Om de extra hoeveelheid geproduceerd biogas ook nuttig te gebruiken heeft de opdrachtgever besloten in een derde gasmotor te investeren. Deze derde gasmotor, fabrikaat Guascor HGM 240, 500 kWe levert met een elektrisch rendement van 40%, elektriciteit aan het net. De geproduceerde warmte wordt gebruikt om het slib op te warmen. Ook de warmte van de intercooler wordt nuttig gebruikt; deze wordt voor de bioreactor toegepast.

De emissie waarbinnen deze gasmotor volgens de BEMS eisen moet blijven zijn haalbaar zonder toepassing van een katalysator. Om de prestatie van de gasmotor zoveel mogelijk te behouden, is er aan de biogasintrede van de gasmotor een siloxanen filter gemonteerd.

Vragen of interesse?
Neem gerust contact met ons op!
Tel: 0172 - 619342
info@lekhabo.nl

RWZI Wijlre

Eind april 2012 heeft Lek/Habo een nieuwe WKK installatie opgeleverd op de rioolwater zuivering te Wijlre (Zuid Limburg). Deze machine levert een elektrisch vermogen van 170 kW en is opgebouwd met een MAN gasmotor. De machine is uitgerust met een nieuw type TCS lambda-regeling... Lees verder...

AWZI Leiden Noord en Zuid-West

In 2012 heeft Lek/Habo de opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland gekregen voor het plaatsen van een tweetal WKK’s bij de rioolwater zuiveringen in Leiden Noord en Leiden Zuid-West... Lees verder...