Besturing

De koelinstallaties worden aangestuurd en bewaakt met een geavanceerd Lek/Habo besturingsysteem met de benodigde beveiligingen en regelapparatuur. Afhankelijk van de wensen en eisen kunnen we de besturing uitbreiden of juist vereenvoudigen waardoor u alleen investeert in de besturing en bewaking die u gebruikt en relevant vindt.

Telemetrie op afstand behoort tot de mogelijkheden om optimale beschikbaarheid te kunnen waarborgen. De installatie kan op afstand worden geraadpleegd en storingen kunnen sneller worden