Kaasconditionering

Luchtbehandeling, uw kaas in perfecte conditie.

Het in perfecte conditie houden en bewaren van kaasproducten (Hollandse, Franse en zachte kaasproducten) is van essentieel belang in de zuivelsector. Geringe klimaatschommelingen betekenen gewichtsverlies en uiteindelijk kwaliteitsvermindering. Een zeer nauwkeurige klimaatbeheersing is noodzakelijk om de kaas in perfecte conditie te houden.

Dit realiseert Lek/Habo met hooggekwalificeerde luchtbehandelingsunits, die de aangezogen lucht filteren (eventueel elektrostatisch en/of door middel van ionisatie) en vervolgens koelen, ontvochtigen en naverwarmen. De geklimatiseerde lucht wordt via een speciaal geprepareerd kanalensysteem of drukdoosplafond met daaraan gekoppeld uitblaas slangensysteem op elke kaasplankhoogte uitgeblazen. Hierdoor blijft iedere kaas in een goede conditie met een zo gering mogelijke indroog.

De benodigde koeling wordt gerealiseerd door middel van een direct-expansie installatie met het milieuvriendelijke en energiezuinige koelmiddel R134a of, veelal bij een grotere installaties, door centrale koudwaterinstallaties. Het gekoelde water kan tevens worden ingezet voor airconditioning in kantoor en geklimatiseerde verwerkingsruimten. Ook in verwerkingsruimten is een gecontroleerde temperatuur noodzakelijk in verband met diverse normeringen (HACCP en COKZ).

De veelal overtollige warmte kan als naverwarming worden hergebruikt voor het op de juiste temperatuur houden van de kaasopslagruimte. Ook verwarming van kantoren en warmwater voor plankenwasmachine en reiniging van machines behoort tot de mogelijkheden. CV ketels zijn in veel gevallen door de volledige warmte benutting overbodig.

Een geavanceerde computerbesturing regelt de complete installatie, die op zeer nauwkeurige wijze de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de ruimte in de juiste conditie houdt en bewaakt.