Bypass-systeem

Exacte CO2 dosering in kas
Door de toepassing van het Bypass-systeem is het mogelijk exact de gewenste hoeveelheid CO2 in de kas te doseren (CO2 op maat). De WKK rookgassen die niet nodig zijn voor CO2 bemesting worden door de Bypass, die voorzien is van een separate rookgaskoeler/condensor, naar buiten afgevoerd.

Door het Bypass-systeem kan de tuinder in een kleiner type rookgasreiniger investeren, aangezien niet alle WKK rookgassen meer door de rookgassenreiniger gaan. Met name bij een teelt met een hoog belichtingsniveau en een naar verhouding lagere CO2-behoefte is de investeringsbesparing aanzienlijk.

Reiniging WKK rookgassen alleen bij CO2 vraag
Het Bypass-systeem maakt het ook mogelijk de WKK rookgassen alleen te reinigen voor CO2 bemesting indien er daadwerkelijk een CO2 vraag aanwezig is. Is er geen CO2 vraag aanwezig dan worden de WKK rookgassen door de Bypass, die is voorzien van een separate rookgaskoeler/condensor, naar buiten afgevoerd. In teelten zoals de chrysanten, waar het totaal aantal CO2-uren aanmerkelijk lager ligt dan in de rozenteelt, wordt de rookgasreiniger veel minder zwaar belast.

Door toepassing van het Bypass-systeem zullen de onderhoudskosten voor de rookgasreiniger per WKK draaiuur aanmerkelijk lager zijn. Daarnaast neemt de bedrijfszekerheid van de WKK toe. In geval van onderhoud of storing aan de rookgasreiniger schakelen we over op de Bypass en kan de WKK inbedrijf blijven.

Belangrijkste voordelen Bypass-systeem :

  • lagere investeringskosten rookgasreiniger
  • lagere onderhoudkosten
  • hogere bedrijfszekerheid WKK

Rookgasreiniging
Rookgasreiniging voor WKK CObemesting
Bypass-systeem


Download hier onze Rookgasreiniging folder.

Rookgasreiniging folder (PDF formaat)