Rookgasreiniging voor WKK CO2 bemesting

In de glastuinbouw is CO2 niet meer weg te denken. CO2 is van essentieel belang ter bevordering van groei en kwaliteit. Steeds meer tuinbouwbedrijven zien voordeel in WKK CO2 bemesting.

Rookgasreiniging maakt het mogelijk om WKK rookgassen katalytisch te reinigingen en te gebruiken voor CO2 bemesting. In de ongereinigde rookgassen van de warmte/kracht-installatie zitten groeiremmende stoffen zoals NOx, CO en het voor het gewas zeer schadelijke C2H4 (etheen). De rookgasreiniger reinigt deze stoffen selectief in de katalysator (SCR en Oxidatie), waardoor de WKK rookgassen uiteindelijk geschikt zijn voor CO2 bemesting in de kas.

WKK CO2 biedt voordelen ten opzichte van aardgasgestookte ketel CO2 voor zowel belichte als niet belichte gewassen in zowel de bloemen als groenteteelt. De WKK gaat meer draaiuren maken en dit resulteert in een grotere energiebeparing en hogere rentabiliteit. De WKK produceert minder warmte per kg geproduceerde CO2, waardoor er minder snel een warmteoverschot optreedt. Met WKK CO2 zijn hogere concentraties CO2 in de kas mogelijk. Zeker in de zomer met een hoge ventilatievoud is dit van groot belang. WKK CO2 is schoner, de concentraties van schadelijke stoffen zijn beduidend lager. Naast de economische aspecten biedt rookgasreiniging ook voordelen voor het milieu, zoals een beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen en een grotere energiebesparing.

Belangrijkste economische voordelen WKK CO2 :

  • meer draaiuren WKK
  • lagere warmte productie per kg geproduceerde CO2
  • hogere CO2 concentraties in de kas
  • zuiverdere CO2
  • CO2 tegen lage kostprijs

Het type rookgasreiniger is afhankelijk van de grootte van de WKK. Voor het WKK vermogen vanaf 165 tot 400 kWe is een compacte rookgasreiniger ontwikkeld (COdiNOx Optima). De Optima bestaat inclusief besturing uit één module en sluit prijstechnisch goed aan op het lagere WKK vermogen. De compacte bouw biedt uitstekende mogelijkheden voor installatie in een bestaande situatie. Voor het vermogen boven de 400 kWe is de COdiNOx met COdibox (voor katalysator) ontwikkeld.

Een bewaking op C2H4 (etheen), naast NOx en CO is tegenwoordig een standaard faciliteit. Het meetinstrument is in een separaat paneel ondergebracht en kan op elk gewenst tijdstip of interval een meting uit voeren.

Rookgasreiniging
Rookgasreiniging voor WKK CObemesting
Bypass-systeem


Download hier onze Rookgasreiniging folder.

Rookgasreiniging folder (PDF formaat)