Eneco New Energy stadsverwarming voor Boterdorp in Bergschenhoek

Lek/Habo-Groep heeft in 2008/2009, in opdracht van Eneco New Energy de derde Eneco warmte/kracht centrale (WKC) op rij gebouwd. Deze keer in Bergschenhoek. Deze WKC levert aan circa 1030 woningen en een aantal kantoren warmte. De opgewekte elektriciteit wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

De warmte wordt opgewekt door een warmte/kracht-installatie (WKK) en drie verwarmingsketels. De WKK type, HABO/Jenbacher JMS612 levert 1789 kW thermisch en 1822 kW elektrisch. Daarnaast zorgen drie Crone ketels met Dreizler branders, voor de extra warmte, 3600 kW thermisch per ketel.

De gegarandeerde warmtelevering van 8450 kW thermisch wordt middels een pompstation met Johnson transportpompen naar de warmteafnemers gedistribueerd.

De complete regeltechniek wordt door een Priva GBS voorzien. Met name de inzet van WKK- en ketelvermogen is afhankelijk van diverse factoren. Een warmteopslagtank zorgt ervoor dat de WKK overdag, tijdens plateau-uren kan draaien en elektriciteit teruglevert aan het net. De opgewekte warmte wordt gebruikt voor de stadsverwarming of opgeslagen in de warmteopslagtank. Tijdens daluren wordt de warmtebuffer geleegd en nemen de ketels de warmteproductie voor hun rekening. De warmteopslagtank biedt tevens mogelijkheid om, onafhankelijk van de warmtevraag, de WKK in te zetten op de stroombeurs (APX, OTC).

De technische installatie is compleet turnkey ontworpen en geïnstalleerd door Lek/Habo in een architectonisch vormgegeven gebouw. Naast de nieuwbouw neemt Lek/Habo vijftien jaar lang de volledige verantwoording (instandhouding) voor de WKC voor zijn rekening. Onderhoud, service en beheer, al deze aspecten zullen door Lek/Habo worden verzorgd. Een mooi project waarin we laten zien, dat naast de glastuinbouw, ook in andere sectoren het voordeel van een totaalleverancier absoluut meerwaarde biedt.

 

Eneco Warmtestation Harnaschpolder

Lek/Habo bouwt op dit moment op locatie Harnaschpolder in gemeente Midden-Delfland haar vierde Warmte/kracht-station voor Eneco op rij. Uniek is de toepassing van een 1200 kW warmtepomp... Lees verder...

WKC Harnaschpolder
Warmtestation Harnschpolder

Groen Warmte Station De Haagse Beemden

In 2011 heeft Lek/Habo op de zuivering bij Breda, RWZI Nieuwveer twee WKK's geïnstalleerd. De productie van biogas liep echter zo goed dat Waterschap Brabantse Delta in 2013 Lek/Habo opdracht heeft gegeven om een nieuwe machine in de wijk de Haagse Beemden te plaatsen. Deze machine krijgt biogas vanaf de zuivering en levert warmte aan de wijk... Lees verder...