Groen Warmte Station De Haagse Beemden

In 2011 heeft Habo de aanbesteding “gewonnen” voor het plaatsen van een tweetal warmtekracht installaties op de zuivering bij Breda, Nieuwveer. Hier zijn in de tijd twee gasmotoren van het fabrikaat Guascor geïnstalleerd die ieder 500 kW elektrisch leveren. In het bestek was destijds opgenomen dat één van de installaties wellicht zou moeten verhuizen naar een naastgelegen woonwijk om hier de warmte aan te leveren.

De productie van biogas loopt echter zeer goed waardoor Waterschap Brabantse Delta heeft laten uitrekenen of het zich loont een derde machine te plaatsen in plaats van het verhuizen van één van de machines. De uitslag van deze studie was positief. Habo heeft in 2013 dan ook de opdracht gekregen om een nieuwe machine in de wijk de Haagse Beemden te plaatsen. Deze machine krijgt biogas vanaf de zuivering via een, door derden aangelegde gasleiding. De geproduceerde elektriciteit wordt middels een middenspanningskabel terug gevoerd naar de zuivering. De warmte wordt middels het warmtenet de wijk in gepompt.

Eneco Warmtestation Harnaschpolder

Lek/Habo bouwt op dit moment op locatie Harnaschpolder in gemeente Midden-Delfland haar vierde Warmte/kracht-station voor Eneco op rij. Uniek is de toepassing van een 1200 kW warmtepomp... Lees verder...

WKC Harnaschpolder
Warmtestation Harnschpolder

Eneco WKC Boterdorp

Lek/Habo heeft in 2008/2009, in opdracht van Eneco New Energy de derde Eneco warmte/kracht centrale (WKC) op rij gebouwd. Deze WKC levert aan circa 1030 woningen en een aantal kantoren warmte. De opgewekte elektriciteit wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet... Lees verder...


WKC Boterdorp