Lek/Habo-Groep bouwt Eneco warmtestation in Harnaschpolder

Artist impression WS Harnaschpolder

Lek/Habo bouwt op dit moment op locatie Harnaschpolder in gemeente Midden-Delfland haar vierde Warmte/kracht-station voor Eneco op rij. Uniek is de toepassing van een 1200 kW warmtepomp.

Eneco is eigenaar van de grootste stadsverwarmingsnetwerken in Nederland: Utrecht, Rotterdam, Den Haag. Daarnaast is Eneco eigenaar van stadsverwarmingscentrales en de bijbehorende stadsverwarmingsnetwerken op verschillende Vinex locaties in Zuid Holland en Utrecht.

Het station Harnaschpolder gaat straks de warmte 13  MW warmte leveren aan circa 1.442 woningen en 13.060 m² utiliteit. De opgewekte elektriciteit 1,8 MW wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

Het hart van de (warmte) installatie wordt gevormd door de combinatie warmtepomp, warmte/kracht-installatie (WKK) en ketels. Uniek in Nederland is de toepassing van de 1200 KW Johnson warmtepomp die de warmte in de nachtelijke uren opwekt. Overdag (plateau uren) produceert de WKK, een Habo/Jenbacher JMS 612, de warmte  - 2 MW thermisch en 1,8 MW elektrisch. De gasmotor is voorzien van een Hanwel Denox katalysator-installatie om de uitlaatgassen continue te reinigen. Drie FH-Crone ketels met Dreizler low NOX branders produceren de extra hoeveelheid warmte, 5,2 kW thermisch per ketel.

Een intelligent Priva gebouwbeheersysteem bestuurt het gehele station. De dagelijkse inzet van warmteproductiemiddelen proberen we zeer nauwkeurig af te stemmen op de warmtebehoefte zodat er geen energie verloren gaat.

Het station wordt straks 24/7 op afstand via onze helpdesk bewaakt zodat de warmtelevering niet in gevaar komt.

Het schitterend vormgegeven gebouw is zeer goed geïsoleerd zodat de omgeving geen last heeft van geluid uit de technische ruimte.

De gehele installatie is compleet turnkey door Lek/Habo ontworpen en wordt op dit moment door ons team geïnstalleerd.

Naast de nieuwbouw neemt Lek/Habo na de oplevering vijftien jaar lang de volledige verantwoording (service en onderhoud) voor het station voor zijn rekening. Onderhoud, service en bewaking, al deze aspecten zullen door Lek/Habo worden verzorgd.

Een schitterend project waarin we wederom laten zien dat we de alle technische knowhow bezitten om complexe energie systemen met succes te bedenken, bouwen en onderhouden.

Groen Warmte Station De Haagse Beemden

In 2011 heeft Lek/Habo op de zuivering bij Breda, RWZI Nieuwveer twee WKK's geïnstalleerd. De productie van biogas liep echter zo goed dat Waterschap Brabantse Delta in 2013 Lek/Habo opdracht heeft gegeven om een nieuwe machine in de wijk de Haagse Beemden te plaatsen. Deze machine krijgt biogas vanaf de zuivering en levert warmte aan de wijk... Lees verder...

NUON WKC Culemborg

Ook NUON kiest voor de Lek/Habo Groep. De Lek/Habo Groep heeft in 2010, in opdracht van NUON warmte warmte/kracht centrale (WKC) Culemborg gebouwd. Deze WKC levert de warmte aan circa 1000 woningen en een aantal utiliteitgebouwen... Lees verder...

WKC Culemborg

Eneco WKC Boterdorp

Lek/Habo heeft in 2008/2009, in opdracht van Eneco New Energy de derde Eneco warmte/kracht centrale (WKC) op rij gebouwd. Deze WKC levert aan circa 1030 woningen en een aantal kantoren warmte. De opgewekte elektriciteit wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet... Lees verder...


WKC Boterdorp